Reizen en vakantie

Bedrijfsproces Eilandhoppen op Maat gestroomlijnd in online backoffice en klanten portaal

Voor het online reisbureau Eilandhoppen op Maat hebben we een backoffice systeem ontwikkeld waar een groot deel van het bedrijfsproces is ondergebracht. We hebben in dit project gefocust - en resultaat gehaald - op tijdsbesparing voor de ondernemer in het afhandelen van het dagelijkse werk. In een later stadium hebben we tevens een klanten portaal toegevoegd, wat het proces voor zowel klant als bedrijf versoepelt.

Offertes verwerkt
30.000+
Reizigergegevens verwerkt
10.000+

Eilandhoppen op Maat werkte in eerste instantie met een structuur op basis van Microsoft Excel en Outlook waarmee onder andere;

  • het aanbod aan accommodaties en prijzen werden beheerd;
  • offertes voor de klanten werden opgesteld;
  • reizigersgegevens en reisbescheiden werden gemaakt;
  • facturen werden opgesteld;
  • tickets en vouchers werden gemaakt.

Omdat een aantal van bovenstaande taken repetatief en tijdrovend bleken bestond er behoefte aan een beter systeem. Daarnaast begon, naar mate het bedrijf groeide, een beter overzicht en workflow nodig te zijn.

In een aantal sessies hebben we de praktische behoeftes geïnventariseerd om op basis daarvan een applicatie ontwerp te schrijven. Bij de bouw die hierop volgde hebben we op punten waar veel tijdswinst te halen viel intensief samengewerkt. Dit heeft er bijvoorbeeld in geresulteerd dat het opstellen van een offerte van ~30 naar ~5 minuten kon worden teruggebracht. Een vergelijkbare winst hebben we gehaald toen we in een later stadium een koppeling met de Transavia vliegtuigmaatschappij hebben gelegd, waarbij het maken en uitgeven van tickets versneld en vereenvoudigd is.

Inmiddels is dit systeem al een aantal jaar in gebruik en wordt er op regelmatige basis op verder gebouwd. Zo is er een boekingsportaal toegevoegd, een nieuw aanvraagsysteem voor gebouwd en hebben we een koppeling met betalingsprovider Mollie gelegd.