Vastgoed

Vastgoed beheer-, verhuur-, contract- en facturatiesysteem

Voor een vastgoedbeheerder hebben we een backoffice systeem ontwikkeld waarin contract-, bestand- en klantbeheer en facturatie is opgenomen. We hebben dit systeem gebouwd met als doel het handmatig werk te minimaliseren en éen overzichtelijke plek te hebben voor alle administratieve taken en vastlegging die het bedrijf kent.

Facturen uitgeschreven
350+
Lopende contracten
60+

In het nieuw ontwikkelde backoffice zijn alle gebouwen, met daarin alle te verhuren ruimtes, opgenomen. Daarnaast worden alle gegevens van de huurders in het systeem geadministreerd.

Een belangrijk onderdeel is het ingebouwde contracten systeem. Hierin worden alle afspraken over de verhuurde ruimtes, waaronder hun looptijden en tarieven, vastgelegd. Het systeem biedt functies tot semi-automatisch verlengen en prijs-indexaties van het verhuurde. Ook kunnen de benodigde (juridische) documenten volledig ingevuld uit dit systeem worden geëxporteerd en vervolgens ondertekend worden geüpload.

Ook de facturatie, inclusief een koppeling met Exact Online, wordt vanuit dit systeem gedraaid. Ten slotte biedt het ook de mogelijkheid tot sleutelbeheer, waarmee de in- en uitgifte van sleutels en toegangstags wordt geadministreerd.

Het resultaat is éen overzichtelijke plek waar alle bestanden en gegevens van de vastgoed onderneming kunnen worden beheerd en ingezien. Daarnaast geeft het de de eigenaren een realtime inzicht in de bezetting, omvang en omzet van hun vastgoed portfolio.